Hotline: 0965353584

Lứa tuổi mầm non là lứa tuổi quan trọng để giáo dục con người, trong đó có giáo dục kỹ năng sống. Đây là giai đoạn vàng để xây dựng những nền tảng vững chắc cho trẻ vì ở giai đoạn này, trẻ không chỉ dễ dàng hấp thu kiến thức một cách tự nhiên mà còn có khả năng ghi nhớ những thông tin này một cách sâu sắc để có thể sử dụng trong suốt những chặng đường đời tiếp theo. Nếu có cơ hội được hướng dẫn bài bản về kỹ năng sống, trẻ sẽ dễ dàng hình thành những suy nghĩ và thói quen tích cực vô cùng hữu ích cho trẻ sau này.

Ở lứa tuổi mầm non, ba nhóm kỹ năng quan trọng nhất cần phải được chú trọng hướng dẫn để trẻ ghi nhớ sâu sắc từ đó hình thành những thói quen tích cực là: kỹ năng sinh tồn, kỹ năng giao tiếp xã hội và kỹ năng tự lập.

Nhóm kỹ năng sinh tồn sẽ chuẩn bị cho trẻ những hiểu biết sơ giản nhất về những mối nguy hiểm có thể đe dọa đến thân thể, sức khỏe và tính mạng của trẻ như hiểm họa xâm hại, bắt cóc từ con người, hiểm họa do bất cẩn gây chấn thương, hiểm họa do lửa hay thiên tai. Đồng thời với những kiến thức về mối nguy hiểm, bài học trong kỹ năng sinh tồn cũng hướng dẫn trẻ cách xử lý phù hợp với khả năng thực hiện của lứa tuổi.

Nhóm kỹ năng giao tiếp xã hội sẽ cung cấp những nền tảng ban đầu về các tương tác tích cực giữa người với người như: cách giao tiếp tích cực, những lời nói đẹp, cách làm quen, thiết lập mối quan hệ,... Những bài học vừa đơn giản vừa thú vị trong nhóm kỹ năng này sẽ tạo dựng cho trẻ sự tự tin, tính chủ động, thân thiện và cởi mở trong giao tiếp hay mọi hoàn cảnh ứng xử phong phú.

Nhóm kỹ năng tự lập là nhóm kỹ năng vô cùng quan trọng. Những bài học trong nhóm kỹ năng này sẽ giúp trẻ hình thành những thói quen sinh hoạt tích cực có lợi cho sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ, bước đầu rèn luyện cho trẻ thái độ sống có trách nhiệm với bản thân, sự chăm chỉ, gọn gàng, sạch sẽ. Từ đó trẻ sẽ dần quản lý tốt các hành vi của mình trong sinh hoạt, biết cách chăm sóc bản thân trong tương lai.

Viettalentkids - chuyên gia kỹ năng