Hotline: 0965353584

Trang chủ » 02 - ( 10-01-2016 )


 

Công ty cổ phần giải pháp mạng Bạch Kim được ra đời vào ngày10  tháng 8năm 2010trong lúc sự phát triển và bùng nổ Công nghệ và Truyền thông tại Việt Nam. Ra đời với sứ mệnh phục vụ khách hàng với dịch vụ tốt nhất, đưa ra những giải pháp hữu ích nhất. BKNSđã tự lựa chọn cho mình con đường đi lên lấy chất lượng và uy tín hàng đầu. Năm 2010cũng là năm thương hiệu BKNSchính thức được ra đời.