Hotline: 0965353584
Khóa học kỹ năng sống hiệu quả
Khóa học kỹ năng sống hiệu quả
 Những khóa học kỹ năng sống chuyên biệt và hiệu quả tại Viettalentkids sẽ giúp con bạn chuẩn bị một hành trang cần thiết để vững bước vào đời. Tại đây, các khóa học kỹ năng sống được xây dựng công phu bao...
Tầm quan trọng của việc học kỹ năng sống cho trẻ em
Tầm quan trọng của việc học kỹ năng sống cho trẻ em
Kỹ năng sống không gì khác chính là năng lực thực hiện các hoạt động sống. Kỹ năng sống tốt giúp con người tự tin trong giao tiếp, thể hiện bản thân, có lối sinh hoạt lành mạnh, tự lập, có suy nghĩ tích cực,...