Hotline: 0965353584
Kỹ năng sống cho tiểu học
Kỹ năng sống cho tiểu học
Tiểu học không chỉ đơn thuần là một cấp trong ba cấp học mà đó còn là giai đoạn chứa nhiều sự thay đổi lớn đối với trẻ. Nếu như ở bậc mầm non hoạt động chủ đạo của trẻ là vui chơi, thì đến tuổi tiểu học hoạt động chủ đạo của trẻ...
Kỹ năng sống cho mầm non
Kỹ năng sống cho mầm non
Lứa tuổi mầm non là lứa tuổi quan trọng để giáo dục con người, trong đó có giáo dục kỹ năng sống. Đây là giai đoạn vàng để xây dựng những nền tảng vững chắc cho trẻ vì ở giai đoạn này, trẻ không chỉ dễ...
Tại sao phải học kỹ năng sống
Tại sao phải học kỹ năng sống
Hiểu một cách ngắn gọn thì kỹ năng sống là khả năng thực thi các hành vi, hoạt động sống, kỹ năng sống tốt sẽ mang lại một cuộc sống tốt đẹp, tích cực, kỹ năng sống chưa tốt sẽ làm giảm chất lượng sống, khiến con người gặp khó khăn,...
Tầm quan trọng của việc học kỹ năng sống cho trẻ em
Tầm quan trọng của việc học kỹ năng sống cho trẻ em
Kỹ năng sống không gì khác chính là năng lực thực hiện các hoạt động sống. Kỹ năng sống tốt giúp con người tự tin trong giao tiếp, thể hiện bản thân, có lối sinh hoạt lành mạnh, tự lập, có suy nghĩ tích cực,...
Trang:  1 | 2 | 3