Hotline: 0965353584
TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH
TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH
Trung tâm năng khiếu Viettalentkids thuộc cty BPH Việt Nam là trung tâm năng khiếu số 1 MIỀN BẮC được phụ huynh biết đến nhiều nhất qua Internet trong thời gian qua. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của trung tâm Viettalentkids, hiện nay trung...
Tuyển quản lý giáo viên Trung tâm năng khiếu Viettalentkids
Tuyển quản lý giáo viên Trung tâm năng khiếu Viettalentkids
Trung tâm năng khiếu Viettalentkids thuộc cty BPH Việt Nam là trung tâm năng khiếu số 1 MIỀN BẮC được phụ huynh biết đến nhiều nhất qua Internet trong thời gian qua. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của trung tâm Viettalentkids, hiện nay trung...
Tuyển quản trị website, nhân viên IT, nhân viên công nghệ thông tin
Tuyển quản trị website, nhân viên IT, nhân viên công nghệ thông tin
Trung tâm năng khiếu Viettalentkids tuyển dụng quản trị website, nhân viên công nghệ thông tin, nhân viên IT, tuyển sinh viên công nghệ thông tin(Bán thời gian)